Tanoth - legend

Temat: Zarobki: Wrocław za Szczecinem, przed Rzeszowem
... zarobkach POdważają zdobycze Dynamizmu. Autorzy tych paszkwili to malkątęci POdszyci kompleksami wobec naszych sukcesów:) Szczecin? jak można tam zarabiac więcej niż w MOntowniach im. Balcerowicza lub Hufcu Pracy w pedecie?:)))) czyste...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,72,81813320,81813320,Zarobki_Wroclaw_za_Szczecinem_przed_Rzeszowem.htmlTemat: harcerskie wspomnienia / ZHP Pogodno
Faktycznie zjazd hufca w 2003 r wyraził wolę poczynienia starań i rozpoczęcia prac nad połaczeniem hufców miejskich w jeden hufiec. Przesłanek do tego jest wiele ekonomiczne, organizacyjne i czysto zwiazane z organizowaniem pracy drużyn.Nie bedę sie nad nimi rozwodził troche wyobraźni wystarczy aby domyśleć się w jakiej kondycji jest ZHP nie tylko w Szczecinie. Uchwałą zjazdu jak już powiedziałem komenda hufca jest zobligowana do takich działań-podobnie brzmiace uchwały zapadły w pozostałych hufcach na zjazdach w 2003r. Od jesieni 2005r(dopiero!!) komendy hufców miejskich zaczęły sie zastanawiać nad realizacją. Odbyła sie połączona konferencja wszystkich hufców na której potwierdzono w głosowaniu wolę połączenia. Od tej pory wzmogło sie cisnienie komend hufców na jak najszybsze połączenie. Wtedy powstał wątek na forum hufca, ponieważ część instruktorów mimo przekonania o koniecznośći połączenia hufców uważała, że zrobienie tego na HURA narobi wiele szkód. KH Szczecin-Pogodno zweryfikowała swoje plany i postanowiła należycie przygotować się do połączenia. Zjazd nadzwyczajny który odbył się 12.01.2005 uchwalił stanowisko, w którym określa jednoznacznie warunki połączenia.(zapraszam na strone hufca gdzie jest to stanowisko). W obecnej chwili ,,ciśnienie" do połaczenia hufców jest tylko ze strony KH Szczecin (oni chcą już)my chcemy rozsądnie, a Dąbie to w sumie nie wiadomo czego chce? Jedno jest pewne dla nas jest tylko opcja połaczenia wszystkich hufców. Z Waszej strony do dyskusji jako pierwszy na forum Hufca ... gdy sie wzrok skieruje w strone KCh, która zatrudnia kilkanaście osób(nie wiem po co-przyjaciele żwirka i muchomorka) ,a hufców nie stac na jedną osobę prowadzącą biuro. Sznowne Druhny i Sznowni Druhowie zapraszam na forum hufca do dyskusji jest w dalszym ciągu otwarta nie zapadły w tym momencie zadne wiążące decyzje:kostek.asternet.pl/zhp/forum/viewtopic.php?t=67
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,357,2539440,2539440,harcerskie_wspomnienia_ZHP_Pogodno.html


Temat: Misja specjalna Jacka Piechoty dobiega końca
Gospodarki, od 1985 r. poseł na Sejm, IX, X oraz I, II, III i IV kadencji, 1985 - 1990 - komendant Chorągwi ZHP w Szczecinie, 1984 - 1985 - nauczyciel w VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, 1981 - 1985 - komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. A w uznaniu wyjątkowej wiedzy i światowego doświadczenia w biznesie (patrz wyżej) zasiadał: Praca w radach nadzorczych: Towarzystwo Funduszy Powierniczych "Fidelia" S.A. w Warszawie (1996-1997), Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie (1995-1997), ESPEBEPE Holding S.A. w Szczecinie (1996-1999), członek Rady Telekomunikacji (2001). I wcale nie zawdzięcza wszystkiego ... Rady Wojewódzkiej SdRP w Szczecinie, 1997 - 1999 - wiceprzewodniczący SdRP, 1999 - przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD woj. zachodniopomorskiego, 2000 - członek Zarządu Krajowego SLD, 1978 - 1990 - członek PZPR, 1981 - 1985 - komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, 1985 - 1990 - komendant Chorągwi ZHP w Szczecinie, 1991 - wiceprzewodniczący Społecznej Rady ZHP, 1988 - 1989 - członek Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej - przewodniczący Rady Polityki Młodzieżowej, 1984 - 1988 - radny Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie, 1980 - 1982 - wiceprzewodniczący i przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Studenckich Kręgów Instruktorskich,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,21876350,21876350,Misja_specjalna_Jacka_Piechoty_dobiega_konca.html


Temat: Hufiec Pogodno ZHP _ zmiany,likwidacja ?
Hufiec Pogodno nie zmienia nazwy to po pierwsze. Hufiec Pogodno wraz z pozostałymi hufcami szczecińskimi ZHP rozpoczął rozmowy nad połączeniem w jeden hufiec miejski. Wcale nie znaczy to że hufiec Pogodno zostaje wcielony do hufca błędnie do tej pory nazywanego Szczecin. W obecnej chwili w hufiec Pogodno wydaje się jest najsilniejszym ze wszystkich hufców Szczecina i instruktorzy maja olbrzymi wpływ na na wygląd przyszłego hufca. Stan liczebny hufców może doprowadzić do tego, że komenda chorągwi sama podejmie decyzje o połączeniu bez udziału hufców bo ma do tego prawo. W obawie przed takim zdarzeniem zainicjowano rozmowy i wspólne działania przygotowytwujące ten fakt. Nieoficjalnie jest propozycja zgrania tego zdarzenia z 50 leciem hufców miejskich które przypada w 2007r.Zjazd nadzwyczajny hufca pogodno który obradował 12.01.2006 przyjął stanowisko nastepującej treści: Kadra Hufca ZHP Szczecin Pogodno im. Janusza Korczaka wyraża chęć zjednoczenia szczecińskiego harcerstwa w jednym hufcu miejskim, w tym celu zobowiązuje Komendę Hufca Szczecin Pogodno do powołania, we współpracy z komendami pozostałych szczecińskich hufców, jednego, międzyhufcowego zespołu zjednoczeniowego, określając zarazem termin rozpoczęcia prac zespołu na dzień 15 lutego 2006 r. Zespołowi Zjednoczeniowemu powierza się misję przygotowania zjednoczenia szczecińskiego harcerstwa, przygotowania szczegółowego harmonogramu działań i przedstawienie wniosków z prac wraz z proponowaną datą rozwiązania Hufca Szczecin Pogodno i utworzenia nowego hufca miejskiego, w terminie do końca roku harcerskiego 2005/2006.(chodzi o przedstawienie projektu działań do tego czasu) Przedstawienie wniosków winno nastąpić podczas specjalnie przygotowanej Konferencji kadry Hufca ZHP Szczecin Pogodno. Wszystkie podjęte do tej pory przez społeczność hufca jak i jego komendę działania są zgodne ze statutem ZHP jak również z uchwałami Zjazdu Hufca ZHP Szczecin-Pogodno z dnia 25.10.2003. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Szczecin-Pogodno Hm Sebastian Kubacki
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,34003595,34003595,Hufiec_Pogodno_ZHP_zmiany_likwidacja_.html


Temat: Hufiec Pogodno ZHP _ zmiany,likwidacja ?
gdyby to POGODNO wchłąneło inne hufce to stan druha ducha byłby inny - DUMA i brak obawy o to że zbyt liczny jest Hufiec. a przy okazji zapraszam drucha to włączenia się w pomoc w pracy Hufca, czy może jakieś oficjalne zaproszenie mamy przysłać? jest spora grupa instruktorów seniorów z kręgu instruktorskiego Korzenie, którzy aktywnie włączają sie w życie Hufca bez potrzeby...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,34003595,34003595,Hufiec_Pogodno_ZHP_zmiany_likwidacja_.html


Temat: Hufiec Pogodno ZHP _ zmiany,likwidacja ?
POGODNA!), pewnie gdyby to POGODNO wchłąneło inne hufce to stan druha ducha byłby inny - DUMA i brak obawy o to że zbyt liczny jest Hufiec. a przy okazji zapraszam drucha to włączenia się w pomoc w pracy Hufca, czy może jakieś oficjalne zaproszenie mamy przysłać? jest spora grupa instruktorów seniorów z kręgu instruktorskiego Korzenie, którzy aktywnie włączają sie w życie Hufca...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,34003595,34003595,Hufiec_Pogodno_ZHP_zmiany_likwidacja_.html


Temat: zwolnienia POlityczne ?
z Samoobrony miała w swojej gestii OHP. W Koszalinie na czele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP nadal stoi Dorota Skalska, zaś w niedalekim Nosowie dyrektorem Centrum Kształcenia i Wychowania OHP ... miesiącach rządzenia. Komendant główny OHP Grzegorz Kierozalski dzień wcześniej (13 sierpnia) odwołał też Piotra Szeszko, jednego z dwóch zastępców komendanta wojewódzkiego w Szczecinie, który stanowisko otrzymał dzięki przynależności do Samoobrony. Nadal nie wiadomo, co się stanie z Dorotą Skalską, dyrektorką koszalińskiego centrum. Czy czuje się ona odwołana? – Jestem związana umową o pracę – powiedziała Dorota Skalska. – Dobrze wykonuję swoje obowiązki. O sprawie mogę rozmawiać wtedy, gdy coś się wydarzy. O tym, czy do grudnia br. będzie ona pełnić kierowniczą funkcję, rozstrzygnie się w Szczecinie, gdzie komendantem Zachodniopomorskiej Komendy OHP jest Artur ... komendanta OHP w Szczecinie. (wrm) ... I co Szałabawka ją zwolnił?//
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,99790650,99790650,zwolnienia_POlityczne_.html


Temat: prześladowanie rodzin opozycji?
że odwołana minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata z Samoobrony miała w swojej gestii OHP. W Koszalinie na czele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP nadal stoi Dorota Skalska, zaś ... Szczecinie, który stanowisko otrzymał dzięki przynależności do Samoobrony. Nadal nie wiadomo, co się stanie z Dorotą Skalską, dyrektorką koszalińskiego centrum. Czy czuje się ona odwołana? – Jestem związana umową o pracę ... w Szczecinie, gdzie komendantem Zachodniopomorskiej Komendy OHP jest Artur Szałabawka z PiS, który we wtorek wraca z urlopu. Czy dymisja czeka? – Dyrektor Dorota Skalska osobiście poprosiła o spotkanie z komendantem Arturem Szałabawką – dyplomatycznie wyjaśnia Mariusz Kądziołka, zastępca wojewódzkiego komendanta OHP w Szczecinie. (wrm) ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,101547898,101547898,przesladowanie_rodzin_opozycji_.html


Temat: Kaczorjugend
Może porównamy po dwa życiorysy - wykształcenie itp ? Maksa Kraczkowskiego, Adama Hofmana i powiedzmy Jacka Piechoty i Grzegorza Napieralskiego: Grzegorz Napieralski (ur. 18 marca 1974 w Szczecinie), polski polityk, poseł na Sejm IV i V kadencji (od 2004), sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2000 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jacek Piechota: Był harcerzem, komendantem Polickiego Hufca ZHP i ... o tradycjach prawniczych. Egzamin maturalny zdał w wieku 16 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie przygotowuje się do obrony doktoratu w Katedrze Prawa Pracy na UW. Adam Hofman...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,64509282,64509282,Kaczorjugend.html


Temat: Co nam zrobili parlamentarzyści - Jacek Piechot...
Praca zawodowa (wybitna i ambitna): od 14.01.2003 - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (do maja 2004 r. - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej), 19.10.2001 - 06.01.2003 - Minister Gospodarki, od 1985 r. poseł na Sejm, IX, X oraz I, II, III i IV kadencji, 1985 - 1990 - komendant Chorągwi ZHP w Szczecinie, 1984 - 1985 - nauczyciel w VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, 1981 - 1985 - komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. A w uznaniu wyjątkowej wiedzy i światowego doświadczenia w biznesie (patrz wyżej) zasiadał: Praca w radach nadzorczych: Towarzystwo Funduszy Powierniczych "Fidelia" S.A. w Warszawie (1996-1997), Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie (1995-1997), ESPEBEPE Holding S.A. w Szczecinie (1996-1999), członek Rady Telekomunikacji (2001). I wcale nie zawdzięcza wszystkiego ... Rady Wojewódzkiej SdRP w Szczecinie, 1997 - 1999 - wiceprzewodniczący SdRP, 1999 - przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD woj. zachodniopomorskiego, 2000 - członek Zarządu Krajowego SLD, 1978 - 1990 - członek PZPR, 1981 - 1985 - komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, 1985 - 1990 - komendant Chorągwi ZHP w Szczecinie, 1991 - wiceprzewodniczący Społecznej Rady ZHP, 1988 - 1989 - członek Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej - przewodniczący Rady Polityki Młodzieżowej, 1984 - 1988 - radny Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie, 1980 - 1982 - wiceprzewodniczący i przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Studenckich Kręgów Instruktorskich,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,70,28908020,28908020,Co_nam_zrobili_parlamentarzysci_Jacek_Piechot_.html


Temat: Okazuje się, że TERAZ nikt nie cierpiał Millera, i
między październikiem 2001 a styczniem 2003. Po scaleniu tego resortu z resortem pracy został wiceministrem.W tym roku mija 20 lat, odkąd jest nieprzerwanie posłem. Jest to jedyny taki przypadek w polskim ... się w 1959 roku, od początku jest związany ze Szczecinem. Ukończył Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej na Politechnice Szczecińskiej. W Szczecinie był działaczem harcerskim, komendantem hufca i chorągwi, a także działaczem ... tzw. liście Macierewicza (jako TW Robert), ale później rzecznik interesu publicznego nie zgłaszał wątpliwości co do jego oświadczenia lustracyjnego. Przyszły minister gospodarki i pracy jest też potencjalnym świadkiem komisji śledczej ds....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,13,21989152,21989152,Okazuje_sie_ze_TERAZ_nikt_nie_cierpial_Millera_i.html


Temat: Truskawkowe pola i...Sezonowa praca dla młodych
Truskawkowe pola i...Sezonowa praca dla młodych Młodzi mieszkańcy powiatu stargardzkiego, zainteresowani podjęciem w wakacje pracy sezonowej i dorywczej, mogą skorzystać z ofert Młodzieżowego Biura Pracy. Pracodawcy poszukują teraz najczęściej rąk do pracy w lokalach gastronomicznych nad morzem albo przy zbiorach owoców. Stargardzkie Młodzieżowe Biuro Pracy, choć funkcjonuje w budynku Ochotniczego Hufca Pracy przy ul. Jugosłowiańskiej i organizacyjnie podlega szczecińskiemu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, jest samodzielną jednostką. Pracownicy biura zajmują się poszukiwaniem i wymianą ofert pracy dla osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół średnich. - Mogą się do nas zgłaszać uczniowie albo studenci, którzy chcieliby pracować podczas wakacji albo ferii zimowych - wyjaśnia Monika Sokołowska, specjalistka ze stargardzkiego Młodzieżowego Biura Pracy. - Czasami dysponujemy również ofertami pracy dorywczej w trakcie roku szkolnego, najczęściej w hipermarketach. ... roku życia przychodzą najczęściej do przedstawicieli różnorodnych agencji pośrednictwa pracy albo Powiatowego Urzędu Pracy. I dopiero te instytucje kierują ogłoszenia do MBP. A szkoda, bo przy bezpośrednim kontakcie z placówką, oferta pracy jest bardziej aktualna i szybciej można znaleźć pracownika. Za usługi biura również nie trzeba płacić. Dobrze jednak, że sferę działalności MBP znają młodzi ludzie, którym zależy na znalezieniu posady. Z reguły dysponują już oni książeczką sanitarno-epidemiologiczną i podejmują pracę od razu. Na tegoroczne wakacje pracodawcy poszukują najczęściej pomocników do kuchni, kelnerów albo sprzedawców do lokali gastronomicznych nad morzem oraz pracowników do zbioru truskawek w Niemczech lub okolicach Stargardu. Zdarzają się także oferty pracy jako pomoc dla osób starszych, ale etat ten wiąże się z wyjazdem za granicę na co najmniej 2–3 lata. Poza pośrednictwem pracy, MBP prowadzi również bank informacji o możliwościach przekwalifikowania i prowadzenia szkoleń dla młodzieży pozostającej bez pracy. Rejestruje wiek, płeć i kwalifikacje młodych bezrobotnych osób, które później przekazywane są przyszłym pracodawcom. W MBP organizowane są także (przy współpracy z Urzędem Pracy) kursy kwalifikacyjne w zawodach i specjalnościach, poszukiwanych na rynku pracy. W Młodzieżowym Biurze Pracy prowadzone są ponadto warsztaty i kursy na temat efektywnego poszukiwania pracy, pisania życiorysu oraz listu motywacyjnego. Udzielane są też porady indywidualne, wyjaśniające sposób zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, wypełniania dokumentów, itp. www.kurier.szczecin.pl/?d=regiony1&id=104936
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,238,63956100,63956100,Truskawkowe_pola_i_Sezonowa_praca_dla_mlodych.html